Tag Archives: Zalo

Thay đổi tên Official Account Zalo

Zalo

Mục tiêu: cần thay đổi tên Official Account Zalo Đầu tiên cần đăng nhập vào tài khoản Official Account Zalo. Địa chỉ: https://oa.zalo.me   Tiếp tục chọn thẻ “Thông tin chung” để điều chỉnh hoặc thay đổi.   Sau khi thay đổi xong, save lại, chúng ta sẽ thấy trạng thái của tài khoản hiển […]