Tag Archives: Wordpress

Gửi mail bằng plugin WP Mail SMTP và Sendgrid để gửi email từ website

wp-mail-smtp

Những lỗi thường gặp của việc gửi mail từ website đến khách truy cập khi sử dụng form contact trên website: Lỗi do hosting bị chặn hàm mail() mặc định của website Mail không vào inbox, rơi vào Spam sẽ dễ bị sót mail. Mail bị chặn/block do các bộ lọc mặc định của Gmail, […]

How to Fix the “Is its parent directory writable by the server?” WordPress Error

How to Fix “Is its parent directory writable by the server?” Error on Shared Hosting Giải pháp: Mở file wp-config.php Thêm dòng: define( ‘UPLOADS’, ‘wp-content/uploads’ ); Trước dòng: require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);