Tag Archives: Window Mail

Your Gmail 2 account setting are out-of-date

Mình đang sử dụng Windows 10 Email, nhưng không biết sao dạo này mỗi ngày nó đều yêu cầu phải đăng nhập và hiện ra thông báo sau: Sau khi đăng nhập lại khoảng vài tiếng đồng hồ thì nó lại hiện lên giống như vậy. Không biết cả nhà có ai gặp trường hợp […]