Tag Archives: Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động […]