Tag Archives: SSL

Ép buộc SSL Nop Commerce

nopCommerce

Sau khi kích hoạt và cài đặt SSL vào IIS, web vẫn chưa chịu nhận https. Giải pháp: Kích hoạt chức năng SSL trong admin của website.   Đăng nhập vào admin của website: Admin -> Configuration -> Edit Store Details securitysettings.forcesslforallpages bật chức năng này và save lại.   Nếu vẫn chưa ăn thì […]