Tag Archives: Đứt cáp quang Biển Đông

Cáp quang biển đông AAG gặp sự cố – đứt cáp

Đứt cáp quang biển đông

Cáp AAG sửa xong, Internet đi quốc tế trở lại bình thường Việc sửa chữa tuyến cáp quang biển AAG đã xong vào chiều 31/7, đội ngũ kỹ thuật sẽ chôn lại cáp trong ngày 2/8. Theo một nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) tại Việt Nam, tàu sửa chữa cáp quang biển Asia […]