Category Archives: NopCommerce

Ép buộc SSL Nop Commerce

nopCommerce

Sau khi kích hoạt và cài đặt SSL vào IIS, web vẫn chưa chịu nhận https. Giải pháp: Kích hoạt chức năng SSL trong admin của website.   Đăng nhập vào admin của website: Admin -> Configuration -> Edit Store Details securitysettings.forcesslforallpages bật chức năng này và save lại.   Nếu vẫn chưa ăn thì […]

Chèn thẻ property=”og:image” vào NopCommerce cho share image trên facebook

Mở rộng hình ảnh khi copy link facebook

Nito Asia: Chèn thẻ property=”og:image” vào NopCommerce cho share image trên facebook nhưng không thay đổi bất cứ nội dung hình ảnh gì của website. Mục tiêu: Muốn một hình ảnh to hiện lên facebook khi copy link trang web (đặc biệt sử dụng source code NopCommerce), giống như vầy.   CHUẨN BỊ: Hình mong […]